Stappenplan scheiding

Wij nemen binnen 24 uur telefonisch contact met u op om globaal uw situatie te bespreken, waarna wij een afspraak met uw beiden maken voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

In dit gesprek leggen wij de mediationprocedure uit en bepalen wij samen of jullie situatie zich leent voor echtscheidingsmediation en of jullie die mediation door een mediator van Scheidingsperspectief willen laten begeleiden. Jullie willen immers in een veilige en betrouwbare omgeving werken aan de gevolgen van de scheiding.

In de mediationgesprekken inventariseren wij alle onderwerpen, die jullie willen bespreken. Daarbij kunnen jullie denken aan:

  • verdeling van de zorg voor jullie kind(eren)
  • verdeling van jullie huis en hypotheek
  • verdeling van inboedel, auto, leningen en andere zaken
  • alimentatieberekening voor kinderalimentatie en partneralimentatie
  • verdeling van de opgebouwde pensiorechten

Hierbij sporen wij jullie aan om alle vragen te stellen, zodat niets onbesproken blijft. Uiteraard informeren wij jullie zoveel mogelijk over de juridische en fiscale gevolgen.

Kind gesprekken.

Als de kinderen het prettig vinden, bieden wij de mogelijkheid om met de kinderen te praten, opdat ook zij hun zegje kunnen doen. Wij merken, dat dit jullie kinderen kan helpen bij hun eigen verwerkingsproces. Eén of meerdere mediationsessies kunnen ingelast worden voor gesprekken met de kinderen, dit kan met of zonder kindercoach

Omdat wij vinden, dat het verdelen van de pensioenen een essentieel onderdeel is van iedere scheiding, verwoorden wij ook die afspraken in een aparte paragraaf in het convenant. Ga je eenmaal met pensioen, dan is ook dat tenminste goed geregeld.

Als jullie kinderen hebben, verwerken wij jullie afspraken ten aanzien van de kinderen in het ouderschapsplan. Dit wordt als bijlage bij het convenant gevoegd. In het convenant worden al jullie afspraken met betrekking tot de alimentatie, vermogen, woning en pensioen opgenomen, zodat er geen losse eindjes overblijven.

Dit is een belangrijk moment omdat nu alle afspraken vastliggen. Samen nemen wij voor de laatste maal alle zaken met elkaar door en pas als jullie allebei tevreden zijn en akkoord zijn met de afspraken die jullie hebben gemaakt, tekenen jullie de stukken.

Als dan echt alles helder en overtuigend is besproken en is vastgelegd wordt, indien nodig, het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank om te laten bekrachtigen door de rechter. Dit gebeurt alleen, als jullie gehuwd zijn of geregistreerd partner zijn met kinderen.

De rechtbank zal na enkele weken de echtscheiding uitspreken en vastleggen in een schriftelijke uitspraak, dit wordt beschikking genoemd. Jullie hoeven niet aanwezig te zijn bij de behandeling van jullie scheiding door de rechtbank.

De beschikking wordt in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven. De inschrijving in de registers door de gemeente is jullie officiële juridische datum van jullie echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Nadat jullie echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in het daartoe bestemde register kunnen jullie de pensioenuitvoerders informeren over de afspraken die jullie hebben gemaakt over de verdeling van het pensioen. Indien gewenst kunnen wij jullie hierbij ondersteunen.

Contact