Wil je meer weten? 06 40 61 31 14
Ervaren mediators Onpartijdig & transparant Bij u thuis of neutrale locatie
06 40 61 31 14

Pensioen en echtscheiding

Pensioen en echtscheiding

Als je het voornemen hebt te gaan scheiden komt er veel op je af. Zowel emotioneel als financieel. Een van die onderwerpen is het opgebouwde pensioen.

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS) is geregeld dat bij beëindiging van jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap het ouderdomspensioen 50/50 wordt verdeeld. Dit geldt voor beëindiging na 1 mei 1995. Volgens deze wet hebben jullie beiden recht op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens de huwelijkse/geregistreerd partnerschap jaren.

Het is ook mogelijk dat jullie in huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden andere afspraken hebben vastgelegd over de verdeling van jullie pensioenen en daarbij deze (wet VPS) hebben uitgesloten.

Samenwoners hebben in beginsel geen recht op elkaar pensioen voor zover dit wordt bepaald door de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS). Uiteraard kunnen jullie hierover wel afspraken vastleggen in samenlevingsvoorwaarden. Als jullie dit gedaan hebben dan is het altijd noodzakelijk om hiervan ook pensioenuitvoerders van op de hoogte te brengen.

Verdelen van pensioen

Het verdelen van het pensioen wordt pensioenverevening genoemd. In de praktijk betekent dat, dat je de helft van het tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen van je ex-partner krijgt, als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en als jullie beiden in leven zijn. Een voordeel van een verevening zonder conversie is, dat als je komt te overlijden voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt jouw pensioenrechten weer terugvloeien naar jouw ex-partner. Dit is logisch omdat jullie bij een verevening zonder conversie een afhankelijk pensioenrecht hebben. Je blijft daarmee afhankelijk van het al of niet in leven zijn van jouw ex-partner.

Als jullie gezamenlijk hebben gekozen voor verevening, is het van belang om dit te melden bij het/alle pensioenfonds(en). Met een speciaal hiervoor beschikbaar document kun je de scheiding melden en de door jullie afgesproken verdeling van het ouderdomspensioen. Doe je dit binnen 2 jaar na de echtscheiding, dan keert de pensioenuitvoerder rechtstreeks aan de gerechtigde uit. Als de termijn van 2 jaar is verstreken blijft wel het recht op de pensioenuitkering aan de ex-partner, maar dan moeten jullie zelf het bedrag maandelijks overboeken naar elkaar.

Op het (UPO) uniform pensioen overzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je snel zien wat de opgebouwde pensioen bedragen zijn.

Het is ook mogelijk om gezamenlijk andere afspraken te maken m.b.t. het verdelen van ouderdomspensioen. Een aanleiding hiervoor kan zijn dat jullie beiden een vergelijkwaardig pensioen hebben opgebouwd. Ook kan het zijn dat je juist een andere verdeling wilt dan 50/50 of zelfs volledig afzien van elkaars pensioen. Let er wel op dat je je hierover zorgvuldig laat voorlichten wat zoal de consequenties hiervan zijn.

Conversie

Ook kun je kiezen voor conversie. Dit is een bijzondere vorm van verdelen. Het deel waar je recht op hebt bij de verdeling wordt namelijk omgezet naar een zelfstandig ouderdomspensioen. Hiermee wordt het pensioen, dat jij verkrijgt van jouw partner na verevening losgekoppeld van de  pensioenaanspraak van jouw ex-partner. Dit levert naast onafhankelijkheid van jouw ex-partner ook voordelen op, wanneer jullie een groot leeftijdsverschil hebben. Het pensioen wordt dan namelijk uitgekeerd als je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Een nadeel van conversie is, dat als je komt te overlijden voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt jouw pensioenrechten niet weer terugvloeien naar jouw ex-partner. Dit is logisch omdat jullie nu allebei een zelfstandig pensioenrecht hebben. Conversie moet voor beiden wenselijk zijn en de pensioenuitvoerder moet hieraan willen meewerken. Omdat pensioen voor de meeste personen het grootste vermogensbestanddeel is, is goede voorlichting een vereiste!

Nabestaandenpensioen

Of er sprake is van nabestaandenpensioenen en hoe dit wordt opgebouwd hangt af van de pensioenregeling. Als je na een echtscheiding financieel afhankelijk bent van je ex-partner, is het belangrijk de financiële gevolgen bij overlijden duidelijk te krijgen en waar mogelijk aanvullende voorzieningen te regelen. Als het nabestaandenpensioen onvoldoende is, kun je denken aan het afsluiten van een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Als de gevolgen van overlijden geen financieel risico zijn voor de ex-partner is het ook te overwegen om af te zien van het nabestaandenpensioen. Op pensioengerechtigde leeftijd is het dan mogelijk het opgebouwde nabestaandenpensioen om te zetten naar een hoger ouderdomspensioen.

Conclusie

Elke persoonlijke situatie is anders. Belangrijk in deze cruciale fase is dat jullie gezamenlijk beslissingen kunnen nemen op basis van objectieve uitgangspunten. Het financiële vraagstuk bij een echtscheiding kan complex zijn. Een financieel deskundig mediator geeft inzicht in de mogelijkheden conform wet en regelgeving afgestemd op jullie beider wensen en nieuwe toekomst. Inzicht in de financiën geeft duidelijkheid en als er risico’s zijn, kunnen er aanvullende afspraken/voorzieningen geregeld worden.