Wil je meer weten? 06 40 61 31 14
Ervaren mediators Onpartijdig & transparant Bij u thuis of neutrale locatie
06 40 61 31 14

Indexering alimentatie

Indexering alimentatie
oktober 24, 2019 Korrie Spoor
mm
In Scheidingsmediation

Indexering alimentatie

Je hoort de term regelmatig voorbijkomen: de jaarlijkse indexering van alimentatie. Maar wat is het en wat moet je ermee? Hier wordt uitgelegd wat indexering inhoudt, wanneer het geldt en hoe het toegepast moet worden.

Alimentatie

In een situatie van echtscheiding of het verbreken van samenwoning is alimentatie één van de kwesties waarover jullie afspraken moeten maken.

De mediator zal altijd de gehele financiële situatie van jullie beiden uitgebreid bespreken (en indien nodig een alimentatieberekening maken), en daarbij komen ook kinder- en partneralimentatie aan de orde. Indien nodig zal de mediator een alimentatieberekening maken die als basis kan dienen voor de te maken afspraken.

Kinderalimentatie is een bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder in de kosten van verzorging van opvoeding van de kinderen. De basis hiervan ligt in de wettelijke onderhoudsplicht van ouders tegenover hun kinderen. Afhankelijk van jullie inkomens, jullie noodzakelijk kosten van levensonderhoud en de verdeling van de zorg over de kinderen, betaalt één van jullie een maandelijkse bijdrage aan de andere.

Partneralimentatie is ook gebaseerd op de wet, maar komt alleen aan de orde als jullie getrouwd zijn (geweest). In geval van een verbreking samenwoning is er geen partneralimentatieplicht van de ene ex-partner tegenover de andere (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract). Partneralimentatie komt aan de orde als één van jullie beiden niet in staat is in haar/zijn eigen levensonderhoud te voorzien en de andere voldoende draagkracht heeft om hierin een maandelijkse bijdrage te leveren.

Afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie) zijn wettelijk verplicht. Wat betreft partneralimentatie kunnen jullie in onderling overleg afspreken wat jullie willen.

Bij het maken van de afspraken over kinder- en/of partneralimentatie zal de mediator van scheidingsperspectief jullie stap-voor-stap begeleiden en daarbij zal alles aan de orde komen wat nodig is om (voor jullie beiden) goede afspraken te maken. De afspraken zullen (juridisch) juist en duidelijk worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. In het geval van een echtscheiding zullen de afspraken bovendien worden bekrachtigd door de Rechtbank in de echtscheidingsbeschikking.

Indexering alimentatie

Op basis van artikel 402a van Boek 1BW stijgen de geldende alimentatiebedragen jaarlijks met een bepaald percentage. Alimentatie stijgt op deze manier mee met de gemiddelde loonstijging in Nederland. De Minister van Rechtsbescherming stelt dit percentage jaarlijks vast, waarna het elk jaar half november wordt gepubliceerd in de landelijke dagbladen. De verhoogde alimentatie gaat dan in per 1 januari van het daarop volgende jaar.

Jaarlijkse indexering (dus verhoging) van kinderalimentatie is wettelijke verplicht.

Wat betreft partneralimentatie mag de jaarlijkse indexering worden uitgesloten. Uiteraard moeten jullie het daarover dan wel eens zijn.

Hoe toe te passen?

Jullie zullen elk jaar zelf de geldende alimentatiebedragen moeten verhogen met het vastgestelde indexeringspercentage. Het meest praktisch is dat jullie beiden elk jaar vanaf half november de kranten in de gaten houden of op internet kijken om vast te stellen met welk percentage de alimentatie vanaf het nieuwe jaar omhoog moet. Breng elkaar hiervan op de hoogte en reken uit hoe hoog de nieuwe alimentatie wordt.

Op internet zijn ook diverse rekenmodellen te vinden: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/ of https://www.nibud.nl/consumenten/indexering-alimentatie/

Maar uiteraard kun je ook altijd even jullie mediator bellen voor de benodigde informatie.

Mochten jullie helaas niet meer goed met elkaar kunnen overleggen, dan is het aan te raden dat degene die de alimentatie ontvangt, de ander schriftelijk op de hoogte stelt van het indexeringspercentage en het verhoogde alimentatiebedrag, zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan.

Heb je vragen of advies nodig?

Bij de mediators van scheidingsperspectief kun je terecht met al je vragen in deze kwestie.

Mail naar: info@scheidingsperspectief.nl

of vul het contactformulier in: https://www.scheidingsperspectief.nl/contact/

Bellen met één van de mediators kan ook altijd, kijk op www.scheidingsperspectief.nl voor het telefoonnummer van de mediator bij jou in de buurt.