Wil je meer weten? 06 40 61 31 14
Ervaren mediators Onpartijdig & transparant Bij u thuis of neutrale locatie
06 40 61 31 14

5 tips voor het ouderschapsplan

5 tips voor het ouderschapsplan
juni 14, 2018 Max Rens
In Scheidingsmediation
ouderschapsplan

5 tips voor het ouderschapsplan

De wet verplicht ouders met minderjarige kinderen om een ouderschapsplan op te stellen als ze willen gaan scheiden of als samenwoners uit elkaar gaan: zonder ouderschapsplan kun je niet scheiden. Veel ouders vragen zich af wat er nou eigenlijk in een ouderschapsplan moet staan. Hoe uitgebreid moet het eigenlijk? Hier vijf tips voor een goed ouderschapsplan. Waar “kinderen” staat, kan uiteraard ook “het kind” worden gelezen.

Tip 1: Kennis is macht.

Het is handig om een aantal zaken helder te hebben: wat verplicht de wet? En welke (juridische) termen komen er aan bod? De vijf wettelijke minimumeisen zijn:

  • Hoe is het ouderschapsplan met de kinderen besproken? NB: dit is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Voor tips kun je terecht op de website van Villa Pinedo.
  • Hoofdverblijfplaats: bij wie staat het kind ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA genoemd)?
  • Hoe ziet de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken eruit? Lees: bij wie zijn de kinderen op welke dag? Dit wordt ook wel de “omgangsregeling” genoemd. Co-ouderschap is een bekende term, waarover in het volgende blog meer.
  • Hoe zijn de kosten van de kinderen verdeeld over de ouders? Ook wel kinderalimentatie genoemd, maar er zijn ook andere mogelijkheden! Hierover meer in een volgend blog.
  • Het ouderlijk gezag moet worden benoemd. Een term die je (nog) veel hoort is voogdij. Een voogd is een andere persoon dan de ouder. Als getrouwde ouders (ook als het huwelijk ná de geboorte van de kinderen is gesloten) heb je automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dat is ook het uitgangspunt van de wetgever.

Tip 2: Betrek de kinderen

Een belangrijk onderdeel van iedere omgangsregeling is dat jullie de kinderen hierbij betrekken. Kinderen hebben overal een oordeel over. Als de kinderen oud genoeg zijn, kun je bespreken wat ze zelf zouden willen en ook hoe jullie als ouders de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken zien. Kinderen hebben het uiteindelijk niet voor het zeggen (ook niet als ze twaalf jaar of ouder zijn!), maar ze hebben vaak best een mening over hoe ze het zien. Maak duidelijk dat jullie uiteindelijk de knoop doorhakken. Geef kinderen het gevoel, dat ze echt bij jullie scheiding het opstellen van het ouderschapsplan betrokken worden. Kinderen willen ook voelen, dat er naar ze geluisterd wordt. Als jullie eruit zijn, kunnen jullie in een vervolggesprek met de kinderen bespreken hoe de omgang eruit komt te zien. Doe dat het liefst samen, op een rustig moment en bespreek van te voren wat je wilt gaan zeggen tegen de kinderen.

Tip 3: maak een duidelijk schema

Afhankelijk van de omgangsregeling, die jullie kiezen maken jullie een tweewekelijks schema voor de omgang en separate afspraken over vakanties en verjaardagen. Een tabel met zeven rijen en twee kolommen werkt handig voor het overzicht! Vakantieplanningen en verjaardagen kunnen zo uitgebreid of zo summier mogelijk als jullie willen, van bijvoorbeeld 50% van de vakanties tot helemaal uitgesplitst per vakantie (even jaren, oneven jaren).

Tip 4: maak een kinderalimentatieberekening

laat door een professional een berekening maken voor de verdeling van de kosten van de kinderen. Laat deze berekening dan ook maken op de situatie, die jullie willen: co-ouderschap of een andere omgangsregeling, waarbij de kinderen meer tijd doorbrengen bij de ene ouder dan bij de andere ouder. Alimentatieberekeningen op internet zijn vaak onnauwkeurig en onbetrouwbaar. Op de website van het Nibud vind je meer informatie over de kosten van kinderen.

Tip 5: wees flexibel.

Een ouderschapsplan is een flexibel document, dat gedurende het leven van de kinderen wel vaker zal worden aangepast. Er kan namelijk van alles veranderen: niet alleen heeft een kind andere wensen en behoeften als het klein is, ook kan er in het leven van de ouders van alles gebeuren. Van baanwisselingen tot nieuwe partners. Kijk naar wat werkt en wat er op dat moment nodig en mogelijk is. Ook is het een kwestie van elkaar gunnen om de taak van ouder te vervullen. Het is niet voor niets, dat de termen papa en mama gereserveerd blijven voor jullie als ouders.